לִרְאוֹת (lir'ott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא רוֹאֶה
roeh
אנחנו/אתם/הן רוֹאִים
roim

Fem.

אני/את/היא רוֹאָה
roah
אנחנו/אתן/הן רוֹאוֹת
roott

Past

raiti

Masc.

raita
הוא רָאָה
raah

Fem.

raitt
raatah
אנחנו רָאִינוּ
rainu
reitem
הם רָאוּ
rau
reitenn
הן רָאוּ
rau

Future

er'eh

Masc.

tir'eh
yir'eh

Fem.

tir'i
tir'eh
אנחנו נִרְאֶה
nir'eh
tir'u
yir'u
tir'u
tir'eynah

Imperative

Masc.

אתה רְאֵה
reeh
אתם רְאוּ
reu

Fem.

את רְאִי
rei
reeynah