Model: לְדַבֵּר

 1. מְדַבֵּר - לְדַבֵּר
 2. מְקַבֵּל - לְקַבֵּל
 3. מְסַפֵּר - לְסַפֵּר
 4. מְגַמֵּר - לְגַמֵּר
 5. מְתַוֵּךְ - לְתַוֵּךְ
 6. מְשַׁלֵּם - לְשַׁלֵּם
 7. מְחַבֵּר - לְחַבֵּר
 8. מְבַקֵּשׁ - לְבַקֵּשׁ
 9. מְטַפֵּל - לְטַפֵּל
 10. מְאַיֵּשׁ - לְאַיֵּשׁ
 11. מְבַקֵּר - לְבַקֵּר
 12. מְאַבֵּד - לְאַבֵּד
 13. מְאַתֵּר - לְאַתֵּר
 14. מְלַמֵּד - לְלַמֵּד
 15. מְיַלֵּד - לְיַלֵּד
 16. מְסַדֵּר - לְסַדֵּר
 17. מְעַיֵּר - לְעַיֵּר
 18. מְעַבֵּר - לְעַבֵּר
 19. מְבַטֵּל - לְבַטֵּל
 20. מְחַלֵּק - לְחַלֵּק
 21. מְסַפֵּק - לְסַפֵּק
 22. מְשַׁקֵּר - לְשַׁקֵּר
 23. מְמַצֵּב - לְמַצֵּב
 24. מְחַסֵּל - לְחַסֵּל
 25. מְנַשֵּׁק - לְנַשֵּׁק
 26. מְצַלֵּם - לְצַלֵּם
 27. מְנַצֵּל - לְנַצֵּל
 28. מְצַיֵּד - לְצַיֵּד
 29. מְכַבֵּד - לְכַבֵּד
 30. מְגַדֵּל - לְגַדֵּל
 31. מְאַשֵּׁר - לְאַשֵּׁר
 32. מְפַטֵּר - לְפַטֵּר
 33. מְעַוֵּר - לְעַוֵּר
 34. מְשַׁפֵּר - לְשַׁפֵּר
 35. מְעַצֵּב - לְעַצֵּב
 36. מְבַשֵּׁל - לְבַשֵּׁל
 37. מְשַׁתֵּף - לְשַׁתֵּף
 38. מְנַתֵּק - לְנַתֵּק
 39. מְקַשֵּׁר - לְקַשֵּׁר
 40. מְשַׁמֵּשׁ - לְשַׁמֵּשׁ
 41. מְחַלֵּץ - לְחַלֵּץ
 42. מְטַפֵּס - לְטַפֵּס
 43. מְכַפֵּר - לְכַפֵּר
 44. מְהַמֵּר - לְהַמֵּר
 45. מְשַׁלֵּב - לְשַׁלֵּב
 46. מְתַיֵּק - לְתַיֵּק
 47. מְרַגֵּל - לְרַגֵּל
 48. מְקַדֵּם - לְקַדֵּם
 49. מְאַמֵּץ - לְאַמֵּץ
 50. מְעַכֵּב - לְעַכֵּב
 51. מְסַלֵּק - לְסַלֵּק
 52. מְשַׁגֵּר - לְשַׁגֵּר
 53. מְחַלֵּל - לְחַלֵּל
 54. מְסַוֵּג - לְסַוֵּג
 55. מְחַבֵּק - לְחַבֵּק
 56. מְצַדֵּק - לְצַדֵּק
 57. מְשַׁוֵּק - לְשַׁוֵּק
 58. מְשַׁמֵּר - לְשַׁמֵּר
 59. מְחַזֵּק - לְחַזֵּק
 60. מְחַבֵּב - לְחַבֵּב
 61. מְבַשֵּׂר - לְבַשֵּׂר
 62. מְשַׁדֵּר - לְשַׁדֵּר
 63. מְחַשֵּׁב - לְחַשֵּׁב
 64. מְחַבֵּל - לְחַבֵּל
 65. מְחַמֵּם - לְחַמֵּם
 66. מְעַבֵּד - לְעַבֵּד
 67. מְחַדֵּשׁ - לְחַדֵּשׁ
 68. מְסַיֵּר - לְסַיֵּר
 69. מְוַתֵּר - לְוַתֵּר
 70. מְעַכֵּל - לְעַכֵּל
 71. מְדַמֵּם - לְדַמֵּם
 72. מְגַשֵּׁר - לְגַשֵּׁר
 73. מְאַלֵּץ - לְאַלֵּץ
 74. מְאַיֵּךְ - לְאַיֵּךְ
 75. מְסַבֵּךְ - לְסַבֵּךְ
 76. מְזַוֵּג - לְזַוֵּג
 77. מְמַמֵּשׁ - לְמַמֵּשׁ
 78. מְחַזֵּר - לְחַזֵּר
 79. מְמַקֵּם - לְמַקֵּם
 80. מְחַטֵּט - לְחַטֵּט
 81. מְלַקֵּק - לְלַקֵּק
 82. מְקַטֵּר - לְקַטֵּר
 83. מְפַזֵּר - לְפַזֵּר
 84. מְאַלֵּף - לְאַלֵּף
 85. מְחַמֵּשׁ - לְחַמֵּשׁ
 86. מְנַגֵּב - לְנַגֵּב
 87. מְדַלֵּג - לְדַלֵּג
 88. מְבַסֵּס - לְבַסֵּס
 89. מְקַלֵּל - לְקַלֵּל
 90. מְשַׁקֵּם - לְשַׁקֵּם
 91. מְאַפֵּס - לְאַפֵּס
 92. מְרַסֵּק - לְרַסֵּק
 93. מְסַמֵּל - לְסַמֵּל
 94. מְכַיֵּס - לְכַיֵּס
 95. מְקַצֵּץ - לְקַצֵּץ
 96. מְיַקֵּר - לְיַקֵּר
 97. מְקַצֵּר - לְקַצֵּר
 98. מְכַנֵּס - לְכַנֵּס
 99. מְאַגֵּף - לְאַגֵּף
 100. מְפַיֵּד - לְפַיֵּד
 101. מְבַדֵּר - לְבַדֵּר
 102. מְחַנֵּךְ - לְחַנֵּךְ
 103. מְסַכֵּם - לְסַכֵּם
 104. מְזַבֵּל - לְזַבֵּל
 105. מְקַפֵּל - לְקַפֵּל
 106. מְיַבֵּם - לְיַבֵּם
 107. מְשַׁבֵּשׁ - לְשַׁבֵּשׁ
 108. מְצַטֵּט - לְצַטֵּט
 109. מְדַוֵּר - לְדַוֵּר
 110. מְכַבֵּס - לְכַבֵּס
 111. מְנַפֵּץ - לְנַפֵּץ
 112. מְעַמֵּד - לְעַמֵּד
 113. מְשַׁפֵּץ - לְשַׁפֵּץ
 114. מְבַיֵּל - לְבַיֵּל
 115. מְמַסֵּד - לְמַסֵּד
 116. מְשַׁיֵּט - לְשַׁיֵּט
 117. מְאַבֵּק - לְאַבֵּק
 118. מְאַפֵּר - לְאַפֵּר
 119. מְפַקֵּד - לְפַקֵּד
 120. מְגַדֵּר - לְגַדֵּר
 121. מְלַטֵּף - לְלַטֵּף
 122. מְמַקֵּד - לְמַקֵּד
 123. מְכַתֵּר - לְכַתֵּר
 124. מְקַשֵּׁט - לְקַשֵּׁט
 125. מְשַׁדֵּךְ - לְשַׁדֵּךְ
 126. מְסַקֵּר - לְסַקֵּר
 127. מְאַגֵּד - לְאַגֵּד
 128. מְיַבֵּשׁ - לְיַבֵּשׁ
 129. מְפַנֵּק - לְפַנֵּק
 130. מְהַדֵּק - לְהַדֵּק
 131. מְקַלֵּף - לְקַלֵּף
 132. מְפַשֵּׁל - לְפַשֵּׁל
 133. מְגַלֵּם - לְגַלֵּם
 134. מְנַתֵּב - לְנַתֵּב
 135. מְהַלֵּךְ - לְהַלֵּךְ
 136. מְפַסֵּל - לְפַסֵּל
 137. מְרַכֵּךְ - לְרַכֵּךְ
 138. מְגַבֵּשׁ - לְגַבֵּשׁ
 139. מְפַשֵּׁר - לְפַשֵּׁר
 140. מְנַקֵּב - לְנַקֵּב
 141. מְפַלֵּס - לְפַלֵּס
 142. מְבַיֵּשׁ - לְבַיֵּשׁ
 143. מְנַקֵּז - לְנַקֵּז
 144. מְכַיֵּף - לְכַיֵּף
 145. מְיַצֵּר - לְיַצֵּר
 146. מְרַסֵּס - לְרַסֵּס
 147. מְשַׁבֵּץ - לְשַׁבֵּץ
 148. מְחַסֵּר - לְחַסֵּר
 149. מְמַסֵּךְ - לְמַסֵּךְ
 150. מְעַנֵּג - לְעַנֵּג
 151. מְשַׁכֵּר - לְשַׁכֵּר
 152. מְפַצֵּל - לְפַצֵּל
 153. מְרַכֵּז - לְרַכֵּז
 154. מְסַמֵּם - לְסַמֵּם
 155. מְעַגֵּל - לְעַגֵּל
 156. מְהַלֵּל - לְהַלֵּל
 157. מְשַׁתֵּק - לְשַׁתֵּק
 158. מְמַזֵּג - לְמַזֵּג
 159. מְקַפֵּץ - לְקַפֵּץ
 160. מְרַגֵּשׁ - לְרַגֵּשׁ
 161. מְהַמֵּם - לְהַמֵּם
 162. מְנַסֵּר - לְנַסֵּר
 163. מְזַנֵּק - לְזַנֵּק
 164. מְחַדֵּד - לְחַדֵּד
 165. מְקַבֵּץ - לְקַבֵּץ
 166. מְאַיֵּד - לְאַיֵּד
 167. מְזַמֵּר - לְזַמֵּר
 168. מְשַׁכֵּךְ - לְשַׁכֵּךְ
 169. מְסַמֵּס - לְסַמֵּס
 170. מְרַכֵּל - לְרַכֵּל
 171. מְשַׁסֵּף - לְשַׁסֵּף
 172. מְתַבֵּל - לְתַבֵּל
 173. מְיַתֵּר - לְיַתֵּר
 174. מְרַצֵּף - לְרַצֵּף
 175. מְנַטֵּר - לְנַטֵּר
 176. מְנַכֵּס - לְנַכֵּס
 177. מְפַסֵּק - לְפַסֵּק
 178. מְמַשֵּׁשׁ - לְמַשֵּׁשׁ
 179. מְפַשֵּׁט - לְפַשֵּׁט
 180. מְפַיֵּט - לְפַיֵּט
 181. מְקַיֵּם - לְקַיֵּם
 182. מְשַׁקֵּף - לְשַׁקֵּף
 183. מְסַגֵּל - לְסַגֵּל
 184. מְעַקֵּל - לְעַקֵּל
 185. מְשַׁפֵּד - לְשַׁפֵּד
 186. מְחַיֵּל - לְחַיֵּל
 187. מְבַתֵּר - לְבַתֵּר
 188. מְדַגֵּל - לְדַגֵּל
 189. מְטַיֵּל - לְטַיֵּל
 190. מְשַׁלֵּט - לְשַׁלֵּט
 191. מְכַכֵּב - לְכַכֵּב
 192. מְשַׁבֵּר - לְשַׁבֵּר
 193. מְשַׁלֵּשׁ - לְשַׁלֵּשׁ
 194. מְלַקֵּט - לְלַקֵּט
 195. מְסַכֵּל - לְסַכֵּל
 196. מְגַשֵּׁשׁ - לְגַשֵּׁשׁ
 197. מְהַסֵּס - לְהַסֵּס
 198. מְזַנֵּב - לְזַנֵּב
 199. מְנַדֵּב - לְנַדֵּב
 200. מְדַיֵּק - לְדַיֵּק
 201. מְרַמֵּז - לְרַמֵּז
 202. מְגַלֵּף - לְגַלֵּף
 203. מְדַלֵּל - לְדַלֵּל
 204. מְסַבֵּב - לְסַבֵּב
 205. מְכַשֵּׁף - לְכַשֵּׁף
 206. מְצַדֵּד - לְצַדֵּד
 207. מְשַׁדֵּל - לְשַׁדֵּל
 208. מְנַקֵּר - לְנַקֵּר
 209. מְמַתֵּג - לְמַתֵּג
 210. מְפַטֵּם - לְפַטֵּם
 211. מְשַׁכֵּל - לְשַׁכֵּל
 212. מְשַׂכֵּל - לְשַׂכֵּל
 213. מְפַדֵּר - לְפַדֵּר
 214. מְרַתֵּק - לְרַתֵּק
 215. מְמַגֵּר - לְמַגֵּר
 216. מְסַלֵּף - לְסַלֵּף
 217. מְגַיֵּס - לְגַיֵּס
 218. מְגַמֵּד - לְגַמֵּד
 219. מְדַגֵּם - לְדַגֵּם
 220. מְחַיֵּךְ - לְחַיֵּךְ
 221. מְיַשֵּׁר - לְיַשֵּׁר
 222. מְנַבֵּל - לְנַבֵּל
 223. מְנַשֵּׁל - לְנַשֵּׁל
 224. מְפַגֵּר - לְפַגֵּר
 225. מְרַפֵּד - לְרַפֵּד
 226. מְזַקֵּק - לְזַקֵּק
 227. מְלַטֵּשׁ - לְלַטֵּשׁ
 228. מְצַיֵּר - לְצַיֵּר
 229. מְהַגֵּר - לְהַגֵּר
 230. מְחַשֵּׁל - לְחַשֵּׁל
 231. מְסַיֵּד - לְסַיֵּד
 232. מְפַלֵּג - לְפַלֵּג
 233. מְקַמֵּט - לְקַמֵּט
 234. מְאַשֵּׁשׁ - לְאַשֵּׁשׁ
 235. מְעַלֵּף - לְעַלֵּף
 236. מְאַכֵּל - לְאַכֵּל
 237. מְיַבֵּב - לְיַבֵּב
 238. מְנַתֵּר - לְנַתֵּר
 239. מְבַלֵּף - לְבַלֵּף
 240. מְבַצֵּר - לְבַצֵּר
 241. מְיַשֵּׁב - לְיַשֵּׁב
 242. מְנַגֵּר - לְנַגֵּר
 243. מְנַוֵּל - לְנַוֵּל
 244. מְנַמֵּק - לְנַמֵּק
 245. מְחַכֵּךְ - לְחַכֵּךְ
 246. מְלַכֵּד - לְלַכֵּד
 247. מְעַקֵּם - לְעַקֵּם
 248. מְעַקֵּר - לְעַקֵּר
 249. מְרַקֵּד - לְרַקֵּד
 250. מְרַתֵּךְ - לְרַתֵּךְ
 251. מְחַפֵּף - לְחַפֵּף
 252. מְטַנֵּף - לְטַנֵּף
 253. מְפַשֵּׂק - לְפַשֵּׂק
 254. מְרַטֵּט - לְרַטֵּט
 255. מְדַוֵּשׁ - לְדַוֵּשׁ
 256. מְהַתֵּל - לְהַתֵּל
 257. מְמַדֵּר - לְמַדֵּר
 258. מְעַמֵּל - לְעַמֵּל
 259. מְפַזֵּז - לְפַזֵּז
 260. מְקַזֵּז - לְקַזֵּז
 261. מְהַדֵּר - לְהַדֵּר
 262. מְטַכֵּס - לְטַכֵּס
 263. מְצַמֵּד - לְצַמֵּד
 264. מְדַקֵּר - לְדַקֵּר
 265. מְיַלֵּל - לְיַלֵּל
 266. מְקַדֵּשׁ - לְקַדֵּשׁ
 267. מְבַתֵּק - לְבַתֵּק
 268. מְגַדֵּף - לְגַדֵּף
 269. מְחַשֵּׁשׁ - לְחַשֵּׁשׁ
 270. מְסַיֵּג - לְסַיֵּג
 271. מְעַשֵּׂב - לְעַשֵּׂב
 272. מְרַבֵּד - לְרַבֵּד
 273. מְשַׁנֵּס - לְשַׁנֵּס
 274. מְזַגֵּג - לְזַגֵּג
 275. מְחַתֵּל - לְחַתֵּל
 276. מְטַבֵּל - לְטַבֵּל
 277. מְיַצֵּג - לְיַצֵּג
 278. מְמַלֵּט - לְמַלֵּט
 279. מְנַכֵּשׁ - לְנַכֵּשׁ
 280. מְגַבֵּס - לְגַבֵּס
 281. מְגַיֵּר - לְגַיֵּר
 282. מְיַצֵּב - לְיַצֵּב
 283. מְנַמֵּר - לְנַמֵּר
 284. מְנַפֵּק - לְנַפֵּק
 285. מְנַקֵּד - לְנַקֵּד
 286. מְנַתֵּץ - לְנַתֵּץ
 287. מְעַטֵּר - לְעַטֵּר
 288. מְרַטֵּשׁ - לְרַטֵּשׁ
 289. מְבַיֵּץ - לְבַיֵּץ
 290. מְחַטֵּב - לְחַטֵּב
 291. מְטַיֵּב - לְטַיֵּב
 292. מְמַצֵּק - לְמַצֵּק
 293. מְמַקֵּשׁ - לְמַקֵּשׁ
 294. מְסַיֵּם - לְסַיֵּם
 295. מְפַיֵּס - לְפַיֵּס
 296. מְקַמֵּץ - לְקַמֵּץ
 297. מְרַדֵּד - לְרַדֵּד
 298. מְשַׁזֵּף - לְשַׁזֵּף
 299. מְאַטֵּם - לְאַטֵּם
 300. מְאַיֵּר - לְאַיֵּר
 301. מְבַזֵּר - לְבַזֵּר
 302. מְחַלֵּט - לְחַלֵּט
 303. מְנַשֵּׁב - לְנַשֵּׁב
 304. מְצַלֵּק - לְצַלֵּק
 305. מְקַפֵּד - לְקַפֵּד
 306. מְגַבֵּב - לְגַבֵּב
 307. מְיַסֵּד - לְיַסֵּד
 308. מְיַסֵּר - לְיַסֵּר
 309. מְיַשֵּׂם - לְיַשֵּׂם
 310. מְכַנֵּר - לְכַנֵּר
 311. מְלַבֵּב - לְלַבֵּב
 312. מְלַפֵּף - לְלַפֵּף
 313. מְנַוֵּט - לְנַוֵּט
 314. מְסַגֵּף - לְסַגֵּף
 315. מְסַקֵּל - לְסַקֵּל
 316. מְעַמֵּם - לְעַמֵּם
 317. מְפַזֵּם - לְפַזֵּם
 318. מְפַלֵּל - לְפַלֵּל
 319. מְפַתֵּל - לְפַתֵּל
 320. מְצַ'פֵּר - לְצַ'פֵּר
 321. מְקַטֵּב - לְקַטֵּב
 322. מְרַצֵּץ - לְרַצֵּץ
 323. מְתַזֵּז - לְתַזֵּז
 324. מְתַשֵּׁר - לְתַשֵּׁר
 325. מְאַיֵּם - לְאַיֵּם
 326. מְבַדֵּד - לְבַדֵּד
 327. מְבַיֵּם - לְבַיֵּם
 328. מְבַכֵּר - לְבַכֵּר
 329. מְבַשֵּׂם - לְבַשֵּׂם
 330. מְגַפֵּף - לְגַפֵּף
 331. מְגַפֵּר - לְגַפֵּר
 332. מְדַבֵּב - לְדַבֵּב
 333. מְזַיֵּף - לְזַיֵּף
 334. מְזַכֵּךְ - לְזַכֵּךְ
 335. מְזַקֵּר - לְזַקֵּר
 336. מְחַיֵּב - לְחַיֵּב
 337. מְחַיֵּג - לְחַיֵּג
 338. מְחַפֵּשׂ - לְחַפֵּשׂ
 339. מְחַשֵּׁק - לְחַשֵּׁק
 340. מְיַסֵּף - לְיַסֵּף
 341. מְכַוֵּץ - לְכַוֵּץ
 342. מְכַזֵּב - לְכַזֵּב
 343. מְכַיֵּל - לְכַיֵּל
 344. מְכַיֵּר - לְכַיֵּר
 345. מְנַגֵּ'ס - לְנַגֵּ'ס
 346. מְנַיֵּד - לְנַיֵּד
 347. מְנַמֵּךְ - לְנַמֵּךְ
 348. מְנַפֵּס - לְנַפֵּס
 349. מְנַצֵּר - לְנַצֵּר
 350. מְסַכֵּךְ - לְסַכֵּךְ
 351. מְסַמֵּר - לְסַמֵּר
 352. מְסַנֵּף - לְסַנֵּף
 353. מְעַיֵּף - לְעַיֵּף
 354. מְעַכֵּס - לְעַכֵּס
 355. מְעַמֵּר - לְעַמֵּר
 356. מְצַיֵּץ - לְצַיֵּץ
 357. מְצַמֵּק - לְצַמֵּק
 358. מְקַמֵּר - לְקַמֵּר
 359. מְרַפֵּט - לְרַפֵּט
 360. מְרַצֵּד - לְרַצֵּד
 361. מְשַׁגֵּל - לְשַׁגֵּל
 362. מְשַׁיֵּךְ - לְשַׁיֵּךְ
 363. מְשַׁיֵּף - לְשַׁיֵּף
 364. מְשַׁתֵּךְ - לְשַׁתֵּךְ
 365. מְתַיֵּג - לְתַיֵּג
 366. מְתַיֵּר - לְתַיֵּר