Conjugation verb empregar-se in Portuguese

X
Conjugate

Auxiliary: ter

Other forms: empregar

Advertising

Indicativo

Presente

 • euemprego-me
 • tuempregas-te
 • ele/ela/vocêemprega-se
 • nósempregamo-nos
 • vósempregais-vos
 • eles/elas/vocêsempregam-se

Pretérito Perfeito

 • euempreguei-me
 • tuempregaste-te
 • ele/ela/vocêempregou-se
 • nósempregámos/empregamo-nos
 • vósempregastes-vos
 • eles/elas/vocêsempregaram-se

Pretérito Imperfeito

 • euempregava-me
 • tuempregavas-te
 • ele/ela/vocêempregava-se
 • nósempregávamo-nos
 • vósempregáveis-vos
 • eles/elas/vocêsempregavam-se

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • euempregara-me
 • tuempregaras-te
 • ele/ela/vocêempregara-se
 • nósempregáramo-nos
 • vósempregáreis-vos
 • eles/elas/vocêsempregaram-se

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenho-meempregado
 • tutens-teempregado
 • ele/ela/vocêtem-seempregado
 • nóstemo-nosempregado
 • vóstendes-vosempregado
 • eles/elas/vocêstêm-seempregado

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinha-meempregado
 • tutinhas-teempregado
 • ele/ela/vocêtinha-seempregado
 • nóstínhamo-nosempregado
 • vóstínheis-vosempregado
 • eles/elas/vocêstinham-seempregado

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutivera-meempregado
 • tutiveras-teempregado
 • ele/ela/vocêtivera-seempregado
 • nóstivéramo-nosempregado
 • vóstivéreis-vosempregado
 • eles/elas/vocêstiveram-seempregado

Futuro do Presente Simples

 • euempregar-me-ei
 • tuempregar-te-ás
 • ele/ela/vocêempregar-se-á
 • nósempregar-nos-emos
 • vósempregar-vos-eis
 • eles/elas/vocêsempregar-se-ão

Futuro do Presente Composto

 • euter-me-eiempregado
 • tuter-te-ásempregado
 • ele/ela/vocêter-se-áempregado
 • nóster-nos-emosempregado
 • vóster-vos-eisempregado
 • eles/elas/vocêster-se-ãoempregado

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeuempregue-me
 • quetuempregues-te
 • queele/ela/vocêempregue-se
 • quenósempreguemo-nos
 • quevósempregueis-vos
 • queeles/elas/vocêsempreguem-se

Pretérito Perfeito

 • eutenha-meempregado
 • tutenhas-teempregado
 • ele/ela/vocêtenha-seempregado
 • nóstenhamo-nosempregado
 • vóstenhais-vosempregado
 • eles/elas/vocêstenham-seempregado

Pretérito Imperfeito

 • seeuempregasse-me
 • setuempregasses-te
 • seele/ela/vocêempregasse-se
 • senósempregássemo-nos
 • sevósempregásseis-vos
 • seeles/elas/vocêsempregassem-se

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesse-meempregado
 • tutivesses-teempregado
 • ele/ela/vocêtivesse-seempregado
 • nóstivéssemo-nosempregado
 • vóstivésseis-vosempregado
 • eles/elas/vocêstivessem-seempregado

Futuro

 • quandoeuempregar-me
 • quandotuempregares-te
 • quandoele/ela/vocêempregar-se
 • quandonósempregarmo-nos
 • quandovósempregardes-vos
 • quandoeles/elas/vocêsempregarem-se

Futuro Composto

 • eutiver-meempregado
 • tutiveres-teempregado
 • ele/ela/vocêtiver-seempregado
 • nóstivermo-nosempregado
 • vóstiverdes-vosempregado
 • eles/elas/vocêstiverem-seempregado

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • euempregar-me-ia
 • tuempregar-te-ias
 • ele/ela/vocêempregar-se-ia
 • nósempregar-nos-íamos
 • vósempregar-vos-íeis
 • eles/elas/vocêsempregar-se-iam

Futuro do Pretérito Composto

 • euter-me-iaempregado
 • tuter-te-iasempregado
 • ele/ela/vocêter-se-iaempregado
 • nóster-nos-íamosempregado
 • vóster-vos-íeisempregado
 • eles/elas/vocêster-se-iamempregado

Gerúndio

 • empregando-me
 • empregando-te
 • empregando-se
 • empregando-nos
 • empregando-vos

Infinitivo

 • empregar-me
 • empregares-te
 • empregar-se
 • empregarmos-nos
 • empregardes-vos
 • empregarem-se

Imperativo

 • emprega-te
 • empregue-se
 • empreguemos-nos
 • empregai-vos
 • empreguem-se

Imperativo Negativo

 • nãoteempregues
 • nãoseempregue
 • nãonosempreguemos
 • nãovosempregueis
 • nãoseempreguem

Particípio

 • empregado-me
 • empregado-te
 • empregado-se
 • empregado-nos
 • empregado-vos
Advertising
empregar-se verb conjugation to all tenses, modes and persons.
Search the translation for “empregar-se”, with examples in context extracted from real-life communication.
Similar Portuguese verbs: castigar, promulgar, revogar
Advertising