Download New

Conjugation verb bastar-se in Portuguese

X
Conjugate

Auxiliary: ter

Other forms: bastar

Advertising

Indicativo

Presente

 • eubasto-me
 • tubastas-te
 • ele/ela/vocêbasta-se
 • nósbastamo-nos
 • vósbastais-vos
 • eles/elas/vocêsbastam-se

Pretérito Perfeito

 • eubastei-me
 • tubastaste-te
 • ele/ela/vocêbastou-se
 • nósbastámo-nos
 • vósbastastes-vos
 • eles/elas/vocêsbastaram-se

Pretérito Imperfeito

 • eubastava-me
 • tubastavas-te
 • ele/ela/vocêbastava-se
 • nósbastávamo-nos
 • vósbastáveis-vos
 • eles/elas/vocêsbastavam-se

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • eubastara-me
 • tubastaras-te
 • ele/ela/vocêbastara-se
 • nósbastáramo-nos
 • vósbastáreis-vos
 • eles/elas/vocêsbastaram-se

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenho-mebastado
 • tutens-tebastado
 • ele/ela/vocêtem-sebastado
 • nóstemo-nosbastado
 • vóstendes-vosbastado
 • eles/elas/vocêstêm-sebastado

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinha-mebastado
 • tutinhas-tebastado
 • ele/ela/vocêtinha-sebastado
 • nóstínhamo-nosbastado
 • vóstínheis-vosbastado
 • eles/elas/vocêstinham-sebastado

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutivera-mebastado
 • tutiveras-tebastado
 • ele/ela/vocêtivera-sebastado
 • nóstivéramo-nosbastado
 • vóstivéreis-vosbastado
 • eles/elas/vocêstiveram-sebastado

Futuro do Presente Simples

 • eubastar-me-ei
 • tubastar-te-ás
 • ele/ela/vocêbastar-se-á
 • nósbastar-nos-emos
 • vósbastar-vos-eis
 • eles/elas/vocêsbastar-se-ão

Futuro do Presente Composto

 • euter-me-eibastado
 • tuter-te-ásbastado
 • ele/ela/vocêter-se-ábastado
 • nóster-nos-emosbastado
 • vóster-vos-eisbastado
 • eles/elas/vocêster-se-ãobastado

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeumebaste
 • quetutebastes
 • queele/ela/vocêsebaste
 • quenósnosbastemos
 • quevósvosbasteis
 • queeles/elas/vocêssebastem

Pretérito Perfeito

 • eutenha-mebastado
 • tutenhas-tebastado
 • ele/ela/vocêtenha-sebastado
 • nóstenhamo-nosbastado
 • vóstenhais-vosbastado
 • eles/elas/vocêstenham-sebastado

Pretérito Imperfeito

 • seeumebastasse
 • setutebastasses
 • seele/ela/vocêsebastasse
 • senósnosbastássemos
 • sevósvosbastásseis
 • seeles/elas/vocêssebastassem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesse-mebastado
 • tutivesses-tebastado
 • ele/ela/vocêtivesse-sebastado
 • nóstivéssemo-nosbastado
 • vóstivésseis-vosbastado
 • eles/elas/vocêstivessem-sebastado

Futuro

 • quandoeumebastar
 • quandotutebastares
 • quandoele/ela/vocêsebastar
 • quandonósnosbastarmos
 • quandovósvosbastardes
 • quandoeles/elas/vocêssebastarem

Futuro Composto

 • eutiver-mebastado
 • tutiveres-tebastado
 • ele/ela/vocêtiver-sebastado
 • nóstivermo-nosbastado
 • vóstiverdes-vosbastado
 • eles/elas/vocêstiverem-sebastado

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • eubastar-me-ia
 • tubastar-te-ias
 • ele/ela/vocêbastar-se-ia
 • nósbastar-nos-íamos
 • vósbastar-vos-íeis
 • eles/elas/vocêsbastar-se-iam

Futuro do Pretérito Composto

 • euter-me-iabastado
 • tuter-te-iasbastado
 • ele/ela/vocêter-se-iabastado
 • nóster-nos-íamosbastado
 • vóster-vos-íeisbastado
 • eles/elas/vocêster-se-iambastado

Gerúndio

 • bastando-me
 • bastando-te
 • bastando-se
 • bastando-nos
 • bastando-vos

Infinitivo

 • bastar-me
 • bastares-te
 • bastar-se
 • bastarmo-nos
 • bastardes-vos
 • bastarem-se

Imperativo

 • basta-te
 • baste-se
 • bastemo-nos
 • bastai-vos
 • bastem-se

Imperativo Negativo

 • nãotebastes
 • nãosebaste
 • nãonosbastemos
 • nãovosbasteis
 • nãosebastem

Particípio

 • bastado
Advertising
bastar-se verb conjugation to all tenses, modes and persons.
Search the translation for “bastar-se”, with examples in context extracted from real-life communication.
Similar Portuguese verbs: comandar, guiar, concordar
Advertising